Tur i Mitrovica..

Home Billeder Dagbog

I forbindelse med vores tur til Camp Olaf Rye for at se Monrad og Rislund kørte vi en tur i Mitrovica
og omegn. Kim, som tidligere arbejdede i Mitrovica, viste os forskellige steder. Byen er delt af floden Ibar.
Syd for broen er byen albansk, mens den nordlige side er serbisk. I forbindelse med urolighederne i marts
sidste år var der også uroligheder i Mitrovica - ganske mange endda - hvor folk blev slået ihjel. Broen er
stadig bevogtet af KFOR...

    

    
Billederne ovenfor viser "Gipsy Village", som er fuldstædig forladt/udbrændt...

    
Floden og en af broerne, der forbinder den       "three towers", hvorfra snigskytter skød under
nordlige og sydlige del (der er flere små bro-    urolighederne...
er)

    

    
Før krigen var dette i bogstaveligste forstand en guldmine - her blev udvundet både guld,
sølv, nikkel og kobber. I forbindelse med krigen blev minen oversvømmet og har ikke kun-
net bruges siden. Det vil åbenbart være for dyrt at tømme den igen, så det hele ligger ubrugt
og nedbrudt hen...

    

    
Passage over broen mellem syd og nord            Udsigt fra den danske lejr - på toppen i bag-
                                                                            grunden ses ruinerne af en gammel tyrkisk borg...