Seminar med byråd..

Home Billeder Dagbog

RUD (Rebuilding Unit Denmark), som er en enhed under bataljonen, holdt et seminar med byrådene i vores område. For
første gang mødte repræsentanter for alle 10 byråd og borgmestre op. Jeg fik mulighed for at få et indslag, hvor jeg fortalte
om vores projekter med mønsterpolitidistrikt og nærpolitidistrikt. De var så spørgelystne efterfølgende, at jeg måtte blive til
frokost for at besvare spørgsmål...